Vandens telkinys: Virvytė/Virvyčia


Aprašymas


Virvytė (arba Virvyčia) – upė šiaurės vakarų Lietuvoje (Žemaitijoje), Ventos kairysis intakas. Upės ilgis 131,1 km, baseino plotas - 1144,00 km². Pavasarį, kai Virvytė patvinusi, ji, kaip ir Minija, vandens turistams yra antros sudėtingumo kategorijos upė. Svarbiausia užtvanka ant upės yra Sukančių hidroelektrinė ties Tryškiais. Upė garsėja pakrantėmis, išsidėsčiusiomis archeologijos, istorijos ir kultūros vertybėmis. Prie upės stūkso Sėbų piliakalnis, Biržuvėnų piliakalnis, Buišų piliakalnis, Biržuvėnų Laumės pėdos slėnis, yra senovinių gyvenviečių, kapinynų vietos. Upė teka per Varnių regioninį parką, Virvytės hidrografinį draustinį, Pavirvyčių botaninį draustinį, Ventos regioninį parką. Rekomenduojama plaukti esant aukštam vandens lygiui. Upėje yra rėvų, užvartų, slenksčių ir užtvankų. Per ją eina keliolika tiltų ir tiltukų. Upės ekologinė būklė - Biržulio ežeras - bloga; žemiau iki Rešketos intako - vidutinė; žemiau iki žiočių - labai gera. Upė tinkama įgudusiems vandens turistams.