Vandens telkinys: Dysna


Aprašymas


Dysna - Lietuvos - Baltarusijos upė, tekanti Ignalinos rajone (Lietuvoje), Dauguvos kairysis intakas. Išteka iš Parsvėto ežero prie Dūkšto miestelio, teka per Dysnų, Dysnykščio ežerus, įteka į Dauguvą 423 km nuo jos žiočių, ties Dysnos miestu. Upės ilgis - 176 km, baseino plotas - 8193 km². Aukštupio vagos plotis 10 – 15 m, vidurupio 20 – 35 m, žemupio 70 – 90 m. Upėje daug seklumų, slenkstukų, užvartų ir užtvanka. Per ją eina penki tiltai. Ties Padysniu (Padysnio hidroelektrinės tvenkinys) ir ties Janioniais (114 ha tvenkinys) patvenkta. Nuolydis iki Dysnų ežero - 117 cm/km. Srovės greitis 0,2 - 0,4 m/s, maksimalus - 1,4 m/s. Vandens lygio svyravimas per metus 3 – 8 m. Per pavasario potvynius plačiai išsilieja. Rekomenduojama plaukti ištisus metus. Dalis upės slėnio limnoglacialinėje lygumoje – Dysnos hidrografiniame draustinyje. Ekologinė upės būklė iki Dysnų ežero - labai gera, toliau iki Dysnykščio ežero - gera, toliau iki Padysnio HE tvenkinio - labai gera, žemiau iki Ringės intako - bloga, žemiau iki Lietuvos - Baltarusijos sienos - gera. Vandens kelionė tinkama pradedantiesiems vandens turistams.